Služby

Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem Stanovených knih a evidencí

Vyhotovení přehledů dle potřeb klienta

Zpracování daňového přiznán k DPH včetně souhrnných hlášení

Zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)

Účetní poradenství

Příprava podkladů ke kontrole

Předání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle domluvy

Možnost zajištění auditu

Mzdová agenda

Kompletní zpracování mezd malých a středních podniků

Přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)

Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)

Výplatní pásky

Příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)

Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance

Evidenční listy

Mzdové listy

Příprava podkladů pro kontrolyPo uzavření účetního období obdrží klient přehledně zkompletované doklady za účetní období a veškeré sestavy jak tištěné tak i zálohu na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání, atd.).Vedení účetnictví

 • Kompletní vedení účetnictví
 • Kontrola a zaúčtování dokladů
 • Vedení a sledování pohledávek a závazků
 • Vedení evidence majetku
 • Platební styk (účtování bankovních výpisů a podkladů)
 • Vedení záznamů povinnosti u plátců DPH
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Zpracování účetní uzávěrky
 • Roční účetní závěrka
 • Zpracování daňového přiznání k DPPO a DPFO (na základě požadavků klienta zpracujeme i ostatní daňová přiznání)
 • Příprava účetnictví k auditu
 • Zpracování prohlášení na PSSZ (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny


Vedení daňové evidence

 • Kompletní vedení daňové evidence
 • Vedení deníků příjmů a výdajů
 • Vedení pokladní knihy
 • Vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • Zpracování daňového přiznání k DPH
 • Zpracování účetní závěrky
 • Účetní poradenství
 • Zpracování mezd
 • Zpracování DPFO včetně prohlášení na PSSZ (ČSSZ) a zdravotní pojišťovny


Daně Praha

Vše co pro Vás dokážeme zařídit naleznete v sekci Služby.


Daně Praha

Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře v sekci Kontakty.

Daně-Praha s.r.o. | noskova@dane-praha.cz | +420 776 023 341